Od 12 marca decyzją Premiera Rzeczpospolitej Polskiej w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. W dniach 12 i 13 marca w naszej szkole będą odbywały się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Od 16 do 25 marca obowiązuje przerwa w zajęciach na terenie szkoły. W tym czasie w godzinach 9.00-13.00 czynny będzie jedynie sekretariat szkoły.
Część materiału nauczyciele opracują z uczniami dzięki platformom internetowym, grupom na Messengerze oraz informacjom w dzienniku elektronicznym.
O wszelkich zmianach będziemy informowali na naszej stronie oraz poprzez dziennik Vulcan.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach