Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w dniu 1 września 2021 r.w placówce zgodnie z następującym harmonogramem:

 • godz.9.00 - klasy IV-VIII
 • godz.9.45 klasy II-III
 • godz.10.00 klasy OP-I

O godzinie 8.00 w klasztorze będzie odprawiona masz święta w intencji pomyślnego nowego roku szkolnego  2021/2022

 

Zapraszamy rodziców na zebrania inaugurujące rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w dniu 30 sierpnia 2021 r. zgodnie z następującym harmonogramem:

 • klasy OP i klasa I - godzina 16.00 - spotkanie z Organem Prowadzącym i kadrą pedagogiczną na holu głównym - parter
 • klasy II - VIII - godzina 17.00 - spotkania bezpośredni w klasach z wychowawcami

Spotkanie w podwyższonym rygorze sanitarnym, obowiązują maseczki, pomiar temperatury, dezynfekcja rąk i dystans między osobami.

Miło na poinformować o znaczących lokatach  uczniów klasy ósmej  Miłosza Sokoła i Jakuba Olacha w tegorocznej edycji konkursów przedmiotowych Kuratora Oświaty w Bydgoszczy.

Miłosz Sokół  z podwójnym sukcesem,  zdobył tytuł finalisty  na szczeblu wojewódzkim w Konkursie Kuratoryjnym z matematyki oraz sięgnął po puchar  Laureata Konkursu przedmiotowego z języka polskiego.  

Tytuł Laureata Konkursu z języka polskiego zdobył również Jakub Olach. Obydwaj uczniowie będą zwolnieni z pisania części egzaminu w zakresie języka polskiego, otrzymują 100 % wynik z testu oraz kończą szkołę z celującymi ocenami z języka polskiego oraz matematyki.

Serdecznie gratulujemy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom prowadzącym , dziękujemy za poniesiony wysiłek w dotarciu na szczyt lokat i życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych. 

Nauczycielem prowadzącym z  języka polskiego jest Pan Andrzej Machura , nauczycielem prowadzącym z  matematyki Pan Jarosław Wysocki.

ZESPÓŁ EDUKACJI "WIEDZA" we Włocławku ogłasza nabór dzieci do klasy pierwszej Prywatnej Szkoły Podstawowej na rok 2021/2022

SZKOŁA ZAPEWNIA:

 • OPIEKĘ ŚWIETLICOWĄ W GODZINACH OD 7.00 DO 17.00 W RAMACH CZESNEGO
 • STAŁY ROZKŁAD ZAJĘĆ, BEZPIECZEŃSTWO I PRZYJAZNA ATMOSFERĘ
 • WYSOKO WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ PEDAGOGICZNA Z DOŚWIADCZENIEM I DODATKOWYMI SPECJALIZACJAMI
 • NAUKĘ 2 JĘZYKÓW OBCYCH JUŻ OD PRZEDSZKOLA, W KLASACH I-III DODATKOWA GODZINA KONWERSACJI JĘZYKOWYCH
 • ROZSZERZONY PLAN NAUCZANIA WE WSZYSTKICH KLASACH 
 • WYSOKI STOPIEŃ INDYWIDUALIZACJI NA ZAJĘCIACH W MAŁO LICZNYCH ODDZIAŁACH
 • ZAJĘCIA KOMPUTEROWE, ROBOTYKA, PROGRAMOWANIE, KODOWANIE
 • OPIEKĘ PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNĄ DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW  POPRZEZ: KOŁA ZAINTERESOWAŃ, ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE,ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE,ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE,GIMNASTYKĘ KOREKCYJNĄ,BASEN, SZACHY I TAŃCE W RAMACH CZESNEGO
 • WSPOMAGANIE EDUKACJI MATEMATYCZNO -PRZYRODNIECZEJ POPRZEZ LEKCJE EKSPERYMENTU SZKOLNEGO I PODSTAW GRY W SZACHY
 • BEZPŁATNE PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA W RAMACH DOTACJI
 • MOŻLIWOŚĆ DOWOZU DO I ZE SZKOŁY

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny 54 236-95-55 (sekretariat, dyrektor) lub ososbiscie po uprzednim umówieniu spotkania ( w podwyższonym reżimie sanitarnym) w siedzibie szkoły codziennie w godz.8.30 - 14.00