Nasza Społeczność z wielką radością przyjęła słowa listu gratulacyjnego, który na ręce pani Dyrektor Agaty Sałacińskiej skierował pan Marek Gralik – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.
Jak podkreślił Pan Kurator, „uzyskanie wysokiego wyniku egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 – to efekt wspólnego wysiłku uczniów, pracowników Szkoły i rodziców”. Nasza Szkoła zajęła I miejsce w rejonie włocławskim, VII w województwie kujawsko - pomorskim, dzięki wysokim wynikom z języka polskiego - 84,4%, matematyki-81,20 oraz języka angielskiego- 92,1%.

W roku szkolnym 2023/2024 wjazd na teren parkingu szkolnego odbywa się od strony ulicy Słowackiego, przy głównym wejściu. Wyjazd bramą od strony Teatru Impresaryjnego, w kierunku ulicy Wojska Polskiego. Prosimy o ruch jednokierunkowy oraz ostrożność.

Druga brama w ciągu ulicy Słowackiego, od tego roku szkolnego będzie zamknięta. 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się dnia 4 września 2023 r.
-dla klas I-IV godz. 9.00-9.45
-dla klas V- VIII godz. 10.00-11.00.

Informujemy, że spotkanie organizacyjne z rodzicami w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się w dniu

31 sierpnia 2023r. według harmonogramu:

KLASY I-III, IV - godzina 16.00

KLASY V-VIII - godzina 17.00

Spotkania organizacyjne bezpośrednio w klasach.

Serdecznie zapraszamy.

W poniedziałek 3 lipca 2023 r. nasi absolwenci poznali wyniki egzaminów. Wyniki są bardzo wysokie i dają powody do dumy i radości.

JĘZYK POLSKI                       84,4%                         ŚREDNIA W POLSCE     66%

MATEMATYKA                       81,2 %                         ŚREDNIA W POLSCE    53 %

JĘZYK ANGIELSKI                 92,1 %                         ŚREDNIA W POLSCE     66%

Według skali staninowej średnich wyników wszystkich szkół w Polsce znajdujemy się na NAJWYŻSZYM POZIOMIE - 9 STANIN - ZE WSZYSTKICH TRZECH PRZEDMIOTÓW.

Gratulujemy uczniom, Rodzicom, nauczycielom i życzymy samych sukcesów w następnym etapie edukacyjnym.