W roku szkolnym 2023/2024 wjazd na teren parkingu szkolnego odbywa się od strony ulicy Słowackiego, przy głównym wejściu. Wyjazd bramą od strony Teatru Impresaryjnego, w kierunku ulicy Wojska Polskiego. Prosimy o ruch jednokierunkowy oraz ostrożność.

Druga brama w ciągu ulicy Słowackiego, od tego roku szkolnego będzie zamknięta. 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się dnia 4 września 2023 r.
-dla klas I-IV godz. 9.00-9.45
-dla klas V- VIII godz. 10.00-11.00.

Informujemy, że spotkanie organizacyjne z rodzicami w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się w dniu

31 sierpnia 2023r. według harmonogramu:

KLASY I-III, IV - godzina 16.00

KLASY V-VIII - godzina 17.00

Spotkania organizacyjne bezpośrednio w klasach.

Serdecznie zapraszamy.

W poniedziałek 3 lipca 2023 r. nasi absolwenci poznali wyniki egzaminów. Wyniki są bardzo wysokie i dają powody do dumy i radości.

JĘZYK POLSKI                       84,4%                         ŚREDNIA W POLSCE     66%

MATEMATYKA                       81,2 %                         ŚREDNIA W POLSCE    53 %

JĘZYK ANGIELSKI                 92,1 %                         ŚREDNIA W POLSCE     66%

Według skali staninowej średnich wyników wszystkich szkół w Polsce znajdujemy się na NAJWYŻSZYM POZIOMIE - 9 STANIN - ZE WSZYSTKICH TRZECH PRZEDMIOTÓW.

Gratulujemy uczniom, Rodzicom, nauczycielom i życzymy samych sukcesów w następnym etapie edukacyjnym.

SZKOŁA DZIECI KREATYWNYCH - BEZPIECZNA DLA WSZYSTKICH

ZESPÓŁ EDUKACJI "WIEDZA" we Włocławku ogłasza nabór dzieci do klasy pierwszej Prywatnej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2023/2024.

SZKOŁA ZAPEWNIA:

  • EDUKACJĘ W ROZSZERZONYM ZAKRESIE, BEZPIECZEŃSTWO I OPIEKĘ INDYWIDUALNĄ
  • OPIEKĘ ŚWIETLICOWĄ W GODZINACH OD 7.00 DO 17.00 W RAMACH CZESNEGO
  • WYSOKO WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ PEDAGOGICZNĄ Z DOŚWIADCZENIEM I DODATKOWYMI SPECJALNOŚCIAMI
  • NAUKĘ 2 JĘZYKÓW OBCYCH JUŻ OD PRZEDSZKOLA, W KLASACH I-III DODATKOWA GODZINA KONWERSACJI JĘZYKOWYCH
  • WYSOKI STOPIEŃ INDYWIDUALIZACJI NA ZAJĘCIACH W MAŁO LICZNYCH ODDZIAŁACH
  • ZAJĘCIA KOMPUTEROWE, ROBOTYKĘ, PROGRAMOWANIE, KODOWANIE
  • OPIEKĘ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ POPRZEZ: KOŁA ZAINTERESOWAŃ,ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE, ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE, ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE, BASEN, SZACHY
  • WSPOMAGANIE EDUKACJI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ KLAS I-III POPRZEZ LEKCJE EKSPERYMENTU SZKOLNEGO I PODSTAW GRY W SZACHY
  • AUTONOMIĘ NAUCZYCIELI W REALIZACJI TREŚCI PONADPROGRAMOWYCH
  • BEZPŁATNE PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA W RAMACH DOTACJI

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny 54 236-95-55 (sekretariat, dyrektor) lub osobiście po uprzednim umówieniu spotkania w siedzibie codziennie w godz.8.30- 14.00