W roku szkolnym 2023/2024 wjazd na teren parkingu szkolnego odbywa się od strony ulicy Słowackiego, przy głównym wejściu. Wyjazd bramą od strony Teatru Impresaryjnego, w kierunku ulicy Wojska Polskiego. Prosimy o ruch jednokierunkowy oraz ostrożność.

Druga brama w ciągu ulicy Słowackiego, od tego roku szkolnego będzie zamknięta.