Lp.

Nazwa  zajęć

Klasy

Termin

Nauczyciel

prowadzący

Uwagi

1.     

Kółko języka  angielskiego

2-3 SP

Wtorek

8.00-8.45

Oliwia

Kurzep

Podział na

grupy

2.     

Kółko szachowe

SP II-VIII

Poniedziałek

14.15-15.15

Janusz

 Augustowski

 

3.     

Kółko polonistyczno – teatralne

IV- VIII SP

Środa

14.15-15-15

Andrzej

 Machura

 

4.     

Kółko dziennikarskie

V -VIII

Poniedziałek

14.15-15.15

Andrzej

Machura

 

5.     

Kółko matematyczne

Kl.2-3 SP

Środa

8.00-8.45

Joanna Piwońska

 

6.     

Kółko matematyczne

IV-VIII SP

Środa

14.15-15.15

Jarosław

Wysocki

 

7.     

Kółko matematyczne/zdw

IV-VIII SP

Środa

8.00-8.45

Jarosław

Wysocki

 

8.     

Chór szkolny

IV-VIII SP

Wtorek

14.15-15-15.15

Ewa

Łukaszewska

 

9. 

Kółko plastyczne

1 -3  SP

Wtorek

14.15-15.00 

Agnieszka

 Kranc

 

10. 

Kółko programowania i kodowania

IV-VIII

SP

Wtorek

14.15-15.00

Anna Adamczyk

 

11.

Kółko programowania i kodowania

I-III SP

Środa

13.20-14.10

Monika

Siemianowska

 

12. 

Tańce

OP-III SP

Piątek

13.25-15.15

instruktor

tańca

Szkoła Tańca „PULS”

13. 

Kółko sportowe SKS

 

I-III SP

Poniedziałek

14.15-15.15

Michał

 Maj

Podział na

grupy

14. 

Zajęcia  na basenie

 

I -VII SP

Środa

15.00-16.00

T. Kowalczyk

A.Nawlicka

M. Maj

Podział na

grupy

15. 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

1 SP

Piątek

8.00-8.45

Tamara Kowalczyk

 

16. 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

2 SP

Piątek

8.00-8.45

Anna

Sadowska

 

17. 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

3 SP

Piątek

8.00-8-45

Joanna Piwońska

 

18. 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze-

j. polski

SP IV-VI

Piątek

8.00 -8.45

Andrzej

 Machura

 

19. 

Zajęcia  dydaktyczno -wyrównawcze

matematyka

 

SP IV-V

Środa

8.00- 8.45

Jarosław

Wysocki

 

20. 

Terapia pedagogiczna

 OP SP – 2 SP

Czwartek

8.00-8.45

Anna 

Sadowska

 

21. 

Terapia pedagogiczna

 3 SP - VIII SP

Wtorek

8.00-8.45

Agnieszka

Kranc

 

22. 

Zajęcia logopedyczne

OP- 3 SP

 Poniedziałek

Wtorek

Środa

Piątek

Anna

Sadowska

w/g indywidualnie ustalonego grafiku 

23. 

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

OP- 1 SP

 2 SP – 3 SP

 środa

wtorek

Aleksandra Nawlicka

Podział na

grupy