Zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne i formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

  w roku szkolnym 2022/2023

Lp.

Nazwa  zajęć

Klasy 

Termin

Nauczyciel 

prowadzący

Uwagi 

 

Kółko języka  angielskiego 

II-III 

Czwartek

8.00-8.45

Oliwia

Kurzep

Podział na grupy

 

Fakultety językowe – j. angielski

VIII

Piątek

11.40-12.25

Oliwia 

Kurzep

Egzamin

 

Kółko polonistyczno – teatralne 

IV- VIII

Wtorek

14.15-15.00

Andrzej

 Machura

 
 

Fakultety polonistyczne 

VIII 

Piątek

8.00-8-45

Andrzej 

Machura

Egzamin

 

Kółko matematyczne

Kl. II –III  

Wtorek 

8.00-8.45

Agnieszka

 Kranc

 
 

Kółko matematyczne

IV-VI 

Poniedziałek

14.15-15.00

Inga

Kaczyńska

 
 

Fakultety matematyczne

VIII

Piątek

9.50- 10.35

Inga 

Kaczyńska

Egzamin

 

Chór szkolny

IV-VIII 

Poniedziałek

14.15-15.00

Ewa 

Łukaszewska

 
 

Kółko dziennikarskie  „Laboratorium Przyszłości”

V-VIII

Piątek

14.15-15.00

Andrzej 

Machura

 
 

Kółko plastyczne

I  - III  

Czwartek 

14.15-15.00

Agnieszka

 Kranc

 
 

Kółko  informatyczne  „Laboratorium Przyszłości”

II - IV

Poniedziałek

8.00-8.45

Anna 

Piasecka

 
 

Kółko informatyczno – robotyczne  „Laboratorium Przyszłości”

IV- VIII 

Środa

14.15-15.00

Anna

Adamczyk

 
 

Tańce

OP - III 

Piątek

13.30-14.30

Natalia 

Ruczewska

Szkoła Tańca „PULS”

 

Kółko sportowe SKS

I-III 

Środa

14.15-15.15

Tamara

Kowalczyk

Podział na grupy

 

Zajęcia  na basenie 

I -VI 

Środa

15.00-16.00

T. Kowalczyk

A. Nawlicka

E. Wichrowska

 
 

Gimnastyka Korekcyjna 

OP

I- III

Poniedziałek

Wtorek

A. Piasecka

E. Wichrowska

 
 

Kółko szachowe 

II-VIII

Poniedziałek

14.15-15.00

Janusz

Augustowski

 
 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  

Klasa I

Środa

13.25-14.10

Anna 

Piasecka

 
 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

Klasa II

Czwartek

13.25- 14.10

Joanna

 Piwońska

 
 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

Klasa III

Piątek

8.00-8.45

Agnieszka

Kranc

 
 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze- 

j. polski

IV-VII

Czwartek

14.15-15.00

Andrzej

 Machura

 
 

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze matematyka 

Kl. VI

Piątek

13.25-14.10

Joanna

 Żbikowska

 
 

Zajęcia wyrównawcze ogólnokształcące

Kl. IV

Czwartek

13.25-14.10

Halina 

Nowakowska

 
 

Terapia pedagogiczna

Zgodnie z opiniami PPP

Piątek

8.00-8.45

Agnieszka

Kranc

 
 

Zajęcia logopedyczne

OP – III 

w/g indywidualnego harmonogramu

Anna 

Piasecka

 
 

Indywidualne zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Kl.II

w/g indywidualnego harmonogramu

Anna 

Piasecka

 
 

Indywidualne zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

Kl.II

w/g indywidualnego harmonogramu

Agnieszka

Kranc

 
 

Pedagog specjalny – indywidualne zajęcia rewalidacyjne.

Kl. I -VIII

w/g indywidualnego harmonogramu

Alicja 

Ziółkowska