Lp.

Nazwa  zajęć

Klasy

Termin

Nauczyciel

prowadzący

Uwagi

1.     

Kółko języka  angielskiego

II-III SP

Czwartek

8.00-8.45

Oliwia

Kurzep

 

2.     

Kółko szachowe

SP II-VI

Poniedziałek

14.15-15.15

Janusz

 Augustowski

 

3.     

Kółko polonistyczno – teatralne

IV- VIII SP

Środa

14.15-15.00

Andrzej

 Machura

 

4.     

Kółko dziennikarskie

V -VIII

Czwartek

14.15-15.15

Andrzej

Machura

 

5.     

Kółko matematyczne

Kl.III- SP

Poniedziałek

8.00-8.45

Tamara Kowalczyk

 

6.     

Kółko matematyczne

IV-VIII SP

Poniedzialek

14.15-15.00

Jarosław

Wysocki

 

7.     

Kółko matematyczne/zdw

IV-VIII SP

Wtorek

8.00-8.45

Jarosław

Wysocki

 

8.     

Grupa wokalna

IV-VIII SP

Piątek

14.15-15-15.00

Ewa

Łukaszewska

 

9. 

Kółko plastyczne

I -III  SP

Czwartek

14.15-15.00 

Agnieszka

 Kranc

 

10. 

Kółko programowania i kodowania

IV-VII

SP

Piątek

8.00-8.45

Anna Adamczyk

 

11.

Kółko informatyczne 

I-III SP

Środa 

14.15-15.00

Anna Piasecka

 

11.

Rewalidacja indywidualna

kl.I

w/g

 

indywidualnie ustalonego grafiku 

Anna Piasecka

Agnieszka Kranc

 

12. 

Tańce

OP-III SP

Piątek

13.25-15.15

instruktor

tańca

Szkoła Tańca „PULS”

13. 

Kółko sportowe SKS

 

I-III SP

Wtorek

14.15-15.15

Michał

 Maj

Podział na

grupy

14. 

Zajęcia  na basenie

 

I -VI SP

Środa

15.30-16.30

T. Kowalczyk

A.Nawlicka

M. Maj

Podział na

grupy

15. 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

1 SP

Poniedziałek

12.35-13.20

Joanna Piwońska

 

16. 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

2 SP

Poniedziałek

13.25-14.10

Agnieszka

Kranc

 

17. 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

3 SP

Poniedziałek

13.25-14.10

Tamara Kowalczyk

 

18. 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze-

j. polski

SP IV-VII

Wtorek

14.15-15.00

Andrzej

 Machura

 

19. 

Zajęcia  dydaktyczno -wyrównawcze

matematyka

 

SP IV-VIII

Wtorek

8.00-8.45

Jarosław

Wysocki

 

20. 

Terapia pedagogiczna

 II-IV SP

Piątek

8.00-8.45

Agnieszka Kranc

 

21. 

Terapia pedagogiczna

 OP-I  SP

Czwartek

8.00-8.45

Anna Piasecka

 

22. 

Zajęcia logopedyczne

OP- III SP

 Poniedziałek

Środa

Piątek

Anna

Piasecka

w/g indywidualnie ustalonego grafiku 

23. 

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

OP- I SP

 II – III SP

 Czwartek

Wtorek

Aleksandra Nawlicka

Podział na

grupy

24.

Kółko matematyczne

kl.II SP

Wtorek

8.00-8.45

Agnieszka Kranc