OFERTA DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 - DZIECI 5 I 6 LETNIE

W roku szkolnym 2021/2022 dla dzieci podejmujacych roczne przygotowanie przedszkolne w naszej placówce oferujemy:

 • OPIEKĘ W GODZINACH OD 7.00 DO 17.00
 • NAUCZANIE I WYCHOWANIE W MAŁYCH GRUPACH ZAPEWNIAJĄCE INDYWIDUALNĄ PRACĘ Z KAŻDYM DZIECKIEM
 • ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PRZYGOTOWUJĄCE DZIECI DO DALSZEJ NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ
 • INDYWIDUALNA TERAPIĘ PEDAGOGICZNĄ I LOGOPEDYCZNĄ DLA KAŻDEGO DZIECKA WEDŁUG ZALECEŃ
 • ZWIĘKSZONY WYMIAR ZAJĘĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - WYKORZYSTYWANIE ZALET PEDAGOGIKI M.MONTESSORI, TECHNIK C.FREINETA, ZABAW KLANZA I INNE SŁUŻĄCE INDYWIDUALIZACJI ZAJĘĆ W MAŁYCH GRUPACH
 • NAUKĘ DWÓCH JĘZYKÓW OBCYCH - ANGIELSKI I NIEMIECKI (ANGLISTA, GERMANISTA)
 • ZAJĘCIA ZWIĘKSZAJĄCE KOMPETENCJE INFORMATYCZNE - ELEMENTY KODOWANIA  I ROBOTYKI
 • ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE W ZAKRESIE TECHNIK PLASTYCZNYCH
 • STAŁĄ (ETATOWĄ) WYSOKO WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ PEDAGOGICZNĄ
 • SPECJALISTYCZNE ZAJĘCIA WARSZTATOWE POZA PLACÓWKĄ (MUZEA, BIBLIOTEKI, TEATRY)
 • MOŻLIWOŚĆ DOWOZU DO I ZE SZKOŁY

ZAPISY POD NUMEREM 54-236-95-55 w godzinach 8.00-15.00 lub osobiście po uprzednim umówieniu ( w podwyższonym rygorze sanitarnym) w sekretariacie szkoły.