Lp.

Nazwa  zajęć

Klasy

Termin

Nauczyciel

prowadzący

Uwagi

1.     

Kółko języka  angielskiego

2-3 SP

Piątek

8.00-8.45

Oliwia

Kurzep

Podział na

grupy

2.     

Kółko szachowe

SP i Gimnazjum

Poniedziałek

14.15-15.15

Janusz

 Augustowski

 

3.     

Kółko polonistyczno – teatralne

IV- VI SP

Wtorek

8.00-8-45

Andrzej

 Machura

 

4.     

Kółko polonistyczno- teatralne

I-III Gimnazjum

Piątek

14.15-15.15

Andrzej

Machura

 

5.     

Kółko matematyczne

Kl.2 SP

Czwartek

8.00-8.45

Tamara

Kowalczyk

 

6.     

Kółko matematyczne

 KL.3 SP

Czwartek

8.00-8.45

Stanisława Kozłowska

 

7.     

Kółko matematyczne

IV-VI SP

Poniedziałek

8.00-8.45

Jarosław

Wysocki

 

8.     

Kółko matematyczne

I-III Gimnazjum

Środa

14.15-15.15

Jarosław

Wysocki

 

9.     

Chór szkolny

IV-VI SP

Piątek

14.15-15.15

Ewa

Łukaszewska

 

10. 

Kółko plastyczne

OP -3  SP

Poniedziałek

OP-1  13.25-14.10

Wtorek

kl. 2-3 13.25-14.10

Agnieszka

 Kranc

 

11. 

Kółko programowania/komputerowe

I-VI SP

Poniedziałek

14.15-15.15

Radosław

Zawacki

 

12. 

Kółko gier logicznych

IV-VI SP

Wtorek  8.00-8.45

Środa 8.00-8.45

Halina

Nowakowska

 

13. 

Tańce

I-III SP

Piątek

13.25-15.15

Natalia

Ruczewska

Szkoła Tańca „PULS”

14. 

Kółko sportowe SKS

 

I-III SP

Środa

14.15-15.15

Michał

 Maj

Podział na

grupy

15. 

Zajęcia  na basenie

 

I -VI SP

Środa

15.00-16.00

T. Kowalczyk

A.Nawlicka

M. Maj

Podział na

grupy

16. 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

1 SP

Czwartek

8.50-9.35

Agnieszka

Kranc

 

17. 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

2 SP

Czwartek

13.25- 14.10

Tamara

Kowalczyk

 

18. 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

3 SP

Poniedziałek

8.00-8.45

Stanisława Kozłowska

 

19. 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze-

j. polski

SP IV-VI

Środa

8.00-8.45

Andrzej

 Machura

 

20. 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

SP i Gimnazjum

Środa

14.15-15.15

Jarosław

Wysocki

 

21. 

Terapia pedagogiczna

 OP SP – 3 SP

Środa

8.00-8.45

Anita

 Kwiatkowska

 

22. 

Terapia pedagogiczna

 IV - VI SP

Poniedziałek

8.00-8.45

Agnieszka

Kranc

 

23. 

Zajęcia logopedyczne

OP- 3 SP

Pn, wt, czw, pt

7.30-8.30

Ewa

Gawłowska

 

24. 

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

OP- 1 SP

 

2SP – 3 SP

Poniedziałek

8.50-9.35

Poniedziałek

9.50 -10.35

Aleksandra Nawlicka

Podział na

grupy