Rządowy program Laboratoria Przyszłości ma na celu rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży.

Szczególny nacisk położono na kształtowanie kompetencji przyszłości w ramach doświadczeń STEAM - nauka , technologia, inżynieria i matematyka.

Prywatna Szkoła Podstawowa ZE "Wiedza" podobnie jak ogromna część polskich szkół przystąpiła  w tym roku do programu Laboratoria Przyszłości.

Już od września  w szkole działa Kółko robotyczne, Kółko informatyczne oraz Kółko dziennikarskie gdzie jest  najbardziej wykorzystywany sprzęt i pomoce

zakupione w ramach programu.

Stosownie do ilości uczniów w szkole placówka otrzymała wsparcie w wysokości 30000 zł na zakup wyposażenia obowiązkowego m.in. drukarka 3D z

akcesoriami, mikrokontrolery z czujkami i akcesoriami, sprzęt audio i video oraz w zakresie wyposażenia dodatkowego pomoce związane z realizacją zajęć przyrody,

biologii, chemii i fizyki.

 

ZAPRASZAMY RODZICÓW  NA SPOTKANIA ORGANIZACYJNE  Z ORGANEM PROWADZĄCYM ZWIĄZANE Z ROZPOCZĘCIEM ROKU SZKOLNEGO 2022/2023   W DNIU 30 SIERPNIA (WTOREK) w/g następującego harmonogramu.

 

a)  Oddział Przedszkolny  i  klasy  I - III   - godzina  16.00  - hol szkoły na parterze

b)  klasy IV-VIII  - godzina  17.00  - hol szkoły na parterze

 

 

 

Przedstawiamy wyniki egzaminu ósmoklasisty w bieżącym roku.  Składamy serdeczne gratulacje i życzymy naszym absolwentom dalszych sukcesów dydaktycznych.

 

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY ROK 2022

 

                                                      Województwo                         Kraj                              Szkoła "Wiedza" 

Język polski                                      58                                        60                                   70

Matematyka                                      53                                         57                                   67

Język angielski                                 63                                         67                                   86

 

 

OFERTA DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 - DZIECI 5 I 6 LETNIE

W roku szkolnym 2022/2023 dla dzieci podejmujących roczne przygotowanie przedszkolne w naszej placówce oferujemy:

 • OPIEKĘ ŚWIETLICOWĄ W GODZINACH OD 7.00 DO 17.00
 • INDYWIDUALNĄ TERAPIĘ PEDAGOGICZNĄ I LOGOPEDYCZNĄ DLA KAŻDEGO DZIECKA WEDŁUG ZALECEŃ
 • ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PRZYGOTOWUJĄCE DZIECI DO DALSZEJ NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ
 • NAUCZANIE I WYCHOWANIE W MAŁYCH GRUPACH ZAPEWNIAJĄCE INDYWIDUALNA PRACĘ Z KAŻDYM DZIECKIEM
 • ZWIĘKSZONY WYMIAR ZAJĘĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - WYKORZYSTYWANIE ZALET PEDAGOGIKI M.MONTESSORI, TECHNIK C.FREINETA, ZABAWY KLANZA I INNE SŁUŻĄCE INDYWIDUALIZACJI ZAJĘĆ W MAŁYCH GRUPACH
 • NAUKĘ DWÓCH JĘZYKÓW OBCYCH - ANGIELSKI I NIEMIECKI (ANGLISTA,GERMANISTA)
 • ZAJĘCIA ZWIĘKSZAJĄCE KOMPETENCJE MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE - EKSPERYMENT DZIECIĘCY
 • ZAJĘCIA ZWIĘKSZAJĄCE KOMPETENCJE INFORMATYCZNE - ELEMENTY PROGRAMOWANIA I ROBOTYKI, OZOBOTY
 • ZAJĘCIA PLASTYCZNE W ZAKRESIE TECHNIK PLASTYCZNYCH USPRAWNIAJĄCE MOTORYKĘ
 • STAŁĄ (ETATOWĄ), WYSOKO WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ PEDAGOGICZNĄ 
 • SPECJALISTYCZNE ZAJĘCIA WARSZTATOWE POZA PLACÓWKĄ (MUZEA, BIBLIOTEKI, TEATRY)
 • MOŻLIWOŚĆ DOWOZU DO I ZE SZKOŁY

 

ZAPISY POD NUMEREM 54 - 236 - 95- 55 w godzinach od 8.00 - 15.00 lub osobiście po uprzednim umówieniu ( w podwyższonym rygorze sanitarnym) w sekretariacie szkoły.