Od 12 marca decyzją Premiera Rzeczpospolitej Polskiej w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. W dniach 12 i 13 marca w naszej szkole będą odbywały się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Od 16 do 25 marca obowiązuje przerwa w zajęciach na terenie szkoły. W tym czasie w godzinach 9.00-13.00 czynny będzie jedynie sekretariat szkoły.
Część materiału nauczyciele opracują z uczniami dzięki platformom internetowym, grupom na Messengerze oraz informacjom w dzienniku elektronicznym.
O wszelkich zmianach będziemy informowali na naszej stronie oraz poprzez dziennik Vulcan.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

 

OFERTA DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 - DZIECI 5 I 6 LETNIE

 

W roku szkolnym 2020/2021 dla dzieci podejmujących roczne przygotowanie przedszkolne w naszej placówce oferujemy:

  • OPIEKĘ W GODZINACH OD 7.00 DO 17.00
  • INDYWIDUALNĄ TERAPIĘ PEDAGOGICZNĄ I LOGOPEDYCZNĄ DLA KAŻDEGO DZIECKA WEDŁUG ZALECEŃ
  • ZWIĘKSZONY WYMIAR ZAJĘĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - WYKORZYSTYWANIE ZALET PEDAGOGIKI M.MONTESSORI, TECHNIK C.FREINETA, ZABAWY KLANZA I INNE SŁUŻĄCE INDYWIDUALIZACJI ZAJĘĆ W MAŁYCH GRUPACH
  • NAUKĘ DWÓCH JĘZYKÓW OBCYCH - ANGIELSKI I NIEMIECKI( ANGLISTA, GERMANISTA)
  • ZAJĘCIA ZWIĘKSZAJĄCE KOMPETENCJE MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE - EKSPERYMENT DZIECIĘCY
  • ZAJĘCIA ZWIĘKSZAJĄCE KOMPETENCJE INFORMATYCZNE - ELEMENTY PROGRAMOWANIA I ROBOTYKI
  • ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE W ZAKRESIE TECHNIK PLASTYCZNYCH
  • SPECJALISTYCZNE ZAJĘCIA WARSZTATOWE POZA PLACÓWKĄ (MUZEA,BIBLIOTEKI, TEATRY)

ZAPISY POD NUMEREM 54-236-95-55 w godzinach od 8.00 - 15.00 lub osobiście w sekretariacie szkoły.

Siedziba szkoły: Włocławek ul.Słowackiego 4a

Poniżej znajdą państwo aktualne wyprawki dla ucznia obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023:

 

wyprawka-klasa-I

wyprawka-kl.-III

ZESPÓŁ EDUKACJI "WIEDZA" we Włocławku ogłasza nabór dzieci do  klasy pierwszej Prywatnej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2019/20.

SZKOŁA ZAPEWNIA:

⦁ OPIEKĘ ŚWIETLICOWĄ W GODZINACH OD 7.00 DO 17.00 W RAMACH CZESNEGO

⦁ STAŁY ROZKŁAD ZAJĘĆ, BEZPIECZEŃSTWO I PRZYJAZNĄ ATMOSFERĘ

⦁ WYSOKO WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ PEDAGOGICZNĄ Z DOŚWIADCZENIEM I DODATKOWYMI SPECJALNOŚCIAMI

⦁ NAUKĘ 2 JĘZYKÓW OBCYCH JUŻ OD PRZEDSZKOLA, W KLASACH I-III DODATKOWA GODZINA KONWERSACJI JĘZYKOWYCH

⦁ ROZSZERZONY PLAN NAUCZANIA WE WSZYSTKICH KLASACH

⦁ WYSOKI STOPIEŃ INDYWIDUALIZACJI NA ZAJĘCIACH W MAŁO LICZNYCH ODDZIAŁACH

⦁ ZAJĘCIA KOMPUTEROWE, ROBOTYKA, PROGRAMOWANIE, KODOWANIE

⦁ OPIEKĘ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW POPRZEZ: KOŁA ZAINTERESOWAŃ, ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE, ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE, ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE,  BASEN, SZACHY  I TAŃCE W RAMACH CZESNEGO

⦁ WSPOMAGANIE EDUKACJI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ KLAS I-III POPRZEZ LEKCJE EKSPERYMENTU SZKOLNEGO I PODSTAW GRY W SZACHY 

⦁ AUTONOMIĘ NAUCZYCIELI W REALIZACJI TREŚCI PONADPROGRAMOWYCH

⦁ BEZPŁATNE PODRĘCZNIKI W RAMACH DOTACJI

⦁ MOŻLIWOŚĆ DOWOZU DO I ZE SZKOŁY.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny 54 236-95-55 ( sekretariat, dyrektor) lub osobiście w siedzibie szkoły codziennie w godz.8.30-14.00