Decyzją Ministra Edukacji i Nauki  przyjęto nowe rozwiązanie dotyczące ferii zimowych. Ma to na celu istotne zmniejszenie mobilności uczniów i ich rodzin w następnych kilkunastu tygodniach. To działanie, dzięki któremu będzie można znacząco wpłynąć na rozprzestrzenianie się  COVID-19.

TERMIN FERII ZIMOWYCH DLA UCZNIÓW  Z CAŁEGO KRAJU    4-17 STYCZNIA 2021 R.

Rozporządzenie MEiN z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Kalendarz wprowadzanych zmian przez MEN.

  1. Od dnia 19 października 2020 r. ogranicza się w całości funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych w powiatach znajdujących się w obszarze czerwonym oraz ogranicza się w części funkcjonowanie szkół ponadpodstawowych w obszarze żółtym o których mowa w przepisach. Rozporządzenie MEN z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  2. 23 października 2020 r. w całym kraju wprowadzono tzw.czerwoną strefę.
  3. Zawieszenie nauczania stacjonarnego na dwa tygodnie. Od 24 października do 8 listopada ograniczenie funkcjonowania szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w zakresie klas IV-VIII i szkół ponadpodstawowych. Nauka dla dzieci w przedszkolach i uczniów klas I- III pozostaje bez zmian. Rozporządzenie MEiN z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  4. Wprowadzenie nauczania zdalnego dla klas I-III i przedłużenie zawieszenia zajęć stacjonarnych dla klas IV-VIII. Od poniedziałku 9 listopada 2020 r.  zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużono zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Nauka dla dzieci w oddziale przedszkolnym pozostaje bez zmian.
  5. Kolejne zmiany w terminach zdalnego nauczania. Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. Uczniowie klas I-III i IV-VIII kontynuują zdalne nauczanie. Nauka dla dzieci z oddziału przedszkolnego bez zmian. Rozporządzenie MEiN z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 Witamy po wakacyjnej przerwie i zapraszamy na zebrania inaugurujące rozpoczęcie roku szkolnego w naszej placówce. Z uwagi na podwyższony rygor sanitarny zebrania odbędą się w nowej formule.  

Zapraszamy w dniu 28 sierpnia (piątek) 2020 r. rodziców  uczniów poszczególnych klas do siedziby szkoły zgodnie z poniższym harmonogramem:

Godzina 15.30    klasa II - 1 piętro      klasa V - parter

Godzina 16.30    klasa OP- 1 piętro     klasa VI - parter

Godzina 17.30    klasa I - 1 piętro       klasa VII - parter

Godzina 18.30    klasa III - 1 piętro   klasa IV, VIII  - parter

 

Przed wejściem do szkoły pomiar temperatury, dezynfekcja rąk, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa. Prosimy o przybycie zgodnie z podanym harmonogramem.

Tegoroczni absolwenci naszej szkoły mają powody do zadowolenia. Uzyskali najwyższe we Włocławku wyniki z egzaminu ósmoklasisty. 

Poniżej przedstawiamy zestawienie:

                                  Polska                           miasto Włocławek                           Szkoła ZE "WIEDZA"

Język polski                 59 %                                 53,86%                                         72,2%

Matematyka                46%                                   42,49 %                                        61,3%

Język angielski            54%                                   52,21%                                         85,1 %

Serdecznie gratulujemy uczniom, nauczycielom, rodzicom i życzymy osiągnięć w kolejnym etapie edukacji.