Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w dniu 1 września 2021 r.w placówce zgodnie z następującym harmonogramem:

  • godz.9.00 - klasy IV-VIII
  • godz.9.45 klasy II-III
  • godz.10.00 klasy OP-I

O godzinie 8.00 w klasztorze będzie odprawiona masz święta w intencji pomyślnego nowego roku szkolnego  2021/2022

 

Zapraszamy rodziców na zebrania inaugurujące rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w dniu 30 sierpnia 2021 r. zgodnie z następującym harmonogramem:

  • klasy OP i klasa I - godzina 16.00 - spotkanie z Organem Prowadzącym i kadrą pedagogiczną na holu głównym - parter
  • klasy II - VIII - godzina 17.00 - spotkania bezpośredni w klasach z wychowawcami

Spotkanie w podwyższonym rygorze sanitarnym, obowiązują maseczki, pomiar temperatury, dezynfekcja rąk i dystans między osobami.

Miło na poinformować o znaczących lokatach  uczniów klasy ósmej  Miłosza Sokoła i Jakuba Olacha w tegorocznej edycji konkursów przedmiotowych Kuratora Oświaty w Bydgoszczy.

Miłosz Sokół  z podwójnym sukcesem,  zdobył tytuł finalisty  na szczeblu wojewódzkim w Konkursie Kuratoryjnym z matematyki oraz sięgnął po puchar  Laureata Konkursu przedmiotowego z języka polskiego.  

Tytuł Laureata Konkursu z języka polskiego zdobył również Jakub Olach. Obydwaj uczniowie będą zwolnieni z pisania części egzaminu w zakresie języka polskiego, otrzymują 100 % wynik z testu oraz kończą szkołę z celującymi ocenami z języka polskiego oraz matematyki.

Serdecznie gratulujemy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom prowadzącym , dziękujemy za poniesiony wysiłek w dotarciu na szczyt lokat i życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych. 

Nauczycielem prowadzącym z  języka polskiego jest Pan Andrzej Machura , nauczycielem prowadzącym z  matematyki Pan Jarosław Wysocki.