TEMATYCZNY PLAN OPIEKI ŚWIETLICOWEJ

ROK SZKOLNY 2019/2020

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Panel poranny

 • 7.00- 8.15 dowolne zabawy stolikowe i w kącikach zajęć.

 • 8.15 – 8.45 „Czytanie na dywanie”


Anna Sadowska

Panel poranny

 • 7.00- 8.15 dowolne zabawy stolikowe i w kącikach zajęć.

 • 8.15 – 8.45

 „Czytanie na dywanie”


Tamara Kowalczyk

Panel poranny

 • 7.00- 8.15 dowolne zabawy stolikowe i w kącikach zajęć.

 • 8.15 – 8.45 „Czytanie na dywanie”


Anna Darowska

Panel poranny

 • 7.00- 8.15 dowolne zabawy stolikowe i w kącikach zajęć.

 • 8.15 – 8.45 „Czytanie na dywanie”


Anna Darowska

Panel poranny

 • 7.00- 8.15 dowolne zabawy stolikowe i w kącikach zajęć.

 • 8.15 – 8.45 „Czytanie na dywanie”


Anna Darowska

 

Panel popołudniowy

 • 14.15 – 15.00 gry planszowe i w kącikach zabaw                „Zabawy językowe

 • „Gry i zabawy logiczne”


 

Halina Nowakowska

Anna Darowska

Panel popołudniowy

 • 14.15 – 15.00 gry planszowe i w kącikach zabaw     

Gry i zabawy logiczne”

 

Halina Nowakowska

Joanna Piwońska

Panel popołudniowy

 • 13.20 – 14.10 gry planszowe i w kącikach zabaw

Gry sportowe”

 • 14.15 – 15.00 „Papieroplastyka” ”Mały technik”


Tamara Kowalczyk

Anna Sadowska

Halina Nowakowska

 

Panel popołudniowy

 • 14.15 -15.00            „Gry komputerowe” (rotacyjnie grupy po 20 min)

 • 14.15-15.00       „Zajęcia artystyczne”


Agnieszka Kranc

Halina Nowakowska

Panel popołudniowy

 • 13.20 – 14.10           „Gry i zabawy logiczne”

 • 14.15 – 15.00 gry planszowe i w kącikach zabaw 

Halina Nowakowska

Joanna Piwońska

Panel popołudniowy

 • 15.00- 17.00 gry i zabawy w kącikach  zajęć.

 • „Praca domowa”


Anna Darowska

Panel popołudniowy

 • 15.00- 17.00  gry i zabawy w kącikach „Muzykoterapia”

 • „Praca domowa”


Ewa Łukaszewska

Panel popołudniowy

 • 15.00- 17.00 gry i zabawy w kącikach zajęć.

 • „Praca domowa”


Anna Sadowska

Panel popołudniowy

 • 15.00- 17.00 gry i zabawy w kącikach zajęć.

 • „Praca domowa”


Agnieszka Kranc

Panel popołudniowy

 • 15.00- 17.00 gry i zabawy w kącikach zajęć.

 • „Praca domowa”


Joanna Piwońska