TEMATYCZNY PLAN OPIEKI ŚWIETLICOWEJ

ROK SZKOLNY 2021/2022

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Panel poranny

 • 7.00- 8.15 dowolne zabawy stolikowe i w kącikach zajęć.

 • 8.15 – 8.45 „Czytanie na dywanie”


Agata Sałacińska

Panel poranny

 • 7.00- 8.15 dowolne zabawy stolikowe i w kącikach zajęć.

 • 8.15 – 8.45

 „Czytanie na dywanie”


Tamara Kowalczyk

Panel poranny

 • 7.00- 8.15 dowolne zabawy stolikowe i w kącikach zajęć.

 • 8.15 – 8.45 „Czytanie na dywanie”


Anna Darowska

Panel poranny

 • 7.00- 8.15 dowolne zabawy stolikowe i w kącikach zajęć.

 • 8.15 – 8.45 „Czytanie na dywanie”


Anna Darowska

Panel poranny

 • 7.00- 8.15 dowolne zabawy stolikowe i w kącikach zajęć.

 • 8.15 – 8.45 „Czytanie na dywanie”


Anna Darowska

 

Panel popołudniowy

 • 14.15 – 15.00 gry planszowe i w kącikach zabaw                „Zabawy językowe

  „Gry i zabawy logiczne”


 

Halina Nowakowska

Anna Darowska

Panel popołudniowy

 • 14.15 – 15.00 gry planszowe i w kącikach zabaw     

„Papieroplastyka” "Mały technik"

"Gry i zabawy logiczne"


 

Halina Nowakowska

Anna Piasecka

Panel popołudniowy

 • 14.10 – 15.00 gry planszowe i w kącikach zabaw

Gry sportowe”

 • Tamara Kowalczyk

Halina Nowakowska

 

Panel popołudniowy

 • 14.15 -15.00            „Gry i zabawy logiczne"

   

 •  Katarzyna Lipińska  

 

Halina Nowakowska

Panel popołudniowy

 • 13.20 – 14.10           „Gry i zabawy dowolne”

 • 14.15 – 15.00 gry planszowe oraz zabawy o tematyce ekologicznej

 • gry i zabawy komputerowe

 

Halina Nowakowska

Joanna Piwońska

Panel popołudniowy

 • 15.00- 17.00 gry i zabawy w kącikach  zajęć.

 • „Praca domowa”


Anna Darowska

Panel popołudniowy

 • 15.00- 17.00  gry i zabawy w kącikach zajęć

 • „Praca domowa”


Anna Piasecka

Panel popołudniowy

 • 15.00- 17.00 gry i zabawy w kącikach zajęć.

 • „Praca domowa”


Halina Nowakowska

Panel popołudniowy

 • 15.00- 17.00 gry i zabawy w kącikach zajęć.

 • „Praca domowa”


Katarzyna Lipińska

Panel popołudniowy

 • 15.00- 17.00 gry i zabawy w kącikach zajęć.

 • „Praca domowa”


Joanna Piwońska