DNI WOLNE OD ZAJĘĆ 

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

W PRYWATNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

 Z.E. „WIEDZA” we Włocławku

 

                            Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

31 października 2022r. (poniedziałek) – dzień przed Świętem Zmarłych.

2 maja 2023 r. (wtorek) przed świętem Konstytucji 3 Maja 

4 - 5 maja 2023 r. (czwartek, piątek)  po święcie 3 Maja

23maja 2023 r  Egzamin ósmoklasistyjęzyk polski (wtorek)  

24 maja  2023 r. Egzamin ósmoklasisty - matematyka (środa)  

25 maja  2023 r. Egzamin ósmoklasisty- język angielski  (czwartek) 

9 czerwca 2023r. (piątek po Bożym Ciele)