1 czerwca 2018 r weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu "Dobry Start". Dzięki programowi rodzice i opiekunowie - bez względu na dochody - otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł. Będą mogli przeznaczyć je na zakup m.in przyborów szkolnych czy odzieży na nowy rok szkolny.

Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20 roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24 roku życia. 

Szczegółowe informacje na stronie https://men.gov.pl

oraz na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.