OFERTA DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 – DZIECI 5 I 6 LETNIE

W roku szkolnym 2018/2019  dla dzieci podejmujących roczne przygotowanie  przedszkolne w naszej placówce oferujemy:

·         OPIEKĘ W GODZINACH OD 7.00 DO 17.00,

·         MAŁE GRUPY (DO 12 OSÓB) ZAPEWNIAJĄCE INDYWIDUALNĄ PRACĘ Z DZIECKIEM,

·         ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DZIECI DO DALSZEJ NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ,

·         INDYWIDUALNĄ TERAPIĘ PEDAGOGICZNĄ I LOGOPEDYCZNĄ DLA KAŻDEGO DZIECKA WG ZALECEŃ,

·         ZAJĘCIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO WYKORZYSTUJĄCE ZALETY RÓŻNYCH TECHNIK PEDAGOGICZNYCH  m.in. PEDAGOGIKI M.MONTESSORI, TECHNIK C.FREINETA, ZABAWY KLANZA I INNE,

·         NAUKĘ DWÓCH JĘZYKÓW OBCYCH – ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO (ANGLISTA, GERMANISTA),

·         STAŁĄ (ETATOWĄ), WYSOKO WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ PEDAGOGICZNĄ,

·         ZAJĘCIA ZWIĘKSZAJĄCE KOMPETENCJE MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE – EKSPERYMENT DZIECIĘCY,

·         ZAJĘCIA ZWIEKSZAJĄCE KOMPETENCJE INFORMATYCZNE- ELEMENTY PROGRAMOWANIA I ROBOTYKI,

·         SPECJALISTYCZNE ZAJĘCIA WARSZTATOWE POZA PLACÓWKĄ (MUZEA, BIBLIOTEKI, TEATRY),

·         MOŻLIWOŚĆ DOWOZU I ODWOZU DO SZKOŁY.

 

 Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny 54 236-95-55 ( sekretariat, dyrektor) lub osobiście w siedzibie szkoły codziennie w godz.8.30-14.00