Ruszyła edycja konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018. Dla uczniów szkół podstawowych organizuje się konkursy z przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka, przyroda. Dla uczniów gimnazjów z przedmiotów: język polski, język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski,język hiszpański, historia, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, informatyka.

Udział w konkursach jest dobrowolny;w szkolnym etapie konkursu moga brać udział wszyscy zainteresowani konkursem. Szczegółowe informacje na stronie www.kuratorium.bydgoszcz.uv.gov.pl   w zakładce Konkursy Kuratora Oświaty.

Zapraszamy uczniów naszych szkół do wzięcia udziału w konkursach.