Zespół Edukacji „Wiedza” we Włocławku ogłasza nabór dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej prywatnej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2017/2018

Szkoła zapewnia:

  •     Rozszerzony plan nauczania we wszystkich klasach
  •     Wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z doświadczeniem i dodatkowymi specjalnościami
  •     Naukę  2 języków obcych już od przedszkola, w klasach I-III dodatkowa godzina konwersacji językowych
  •     Małe zespoły klasowe, wysoki stopień indywidualizacji procesu nauczania
  •     Stały rozkład zajęć, bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę
  •     Szeroką ofertę zajęć dodatkowych w ramach czesnego m.in.: basen, tańce, szachy, zajęcia logopedyczne i kółka zainteresowań
  •     Autonomię nauczycieli w realizacji treści ponadprogramowych
  •     Możliwość dowozu do i ze szkoły

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny 54-236-95-55 (sekretariat, dyrektor) lub osobiście w siedzibie szkoły codziennie w godz.8.30-14.00