SZKOŁA DZIECI KREATYWNYCH - BEZPIECZNA DLA WSZYSTKICH

OFERTA DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 - DZIECI 5 i 6 LETNIE

W roku szkolnym 2023/2024 dla dzieci podejmujących roczne przygotowanie przedszkolne w naszej placówce oferujemy:

  • OPIEKĘ  W GODZINACH OD 7.00 DO 17.99
  • NAUCZANIE I WYCHOWANIE W MAŁYCH GRUPACH ZAPEWNIAJĄCE INDYWIDUALNĄ PRACĘ Z KAŻDYM DZIECKIEM
  • ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PRZYGOTOWUJĄCE DZIECI DO DALSZEJ NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ
  • INDYWIDUALNĄ TERAPIĘ PEDAGOGICZNĄ I LOGOPEDYCZNĄ DLA KAŻDEGO DZIECKA WEDŁUG ZALECEŃ
  • ZWIĘKSZONY WYMIAR ZAJĘĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - WYKORZYSTYWANIE ZALET PEDAGOGIKI M.MONTESSORI, TECHNIK C.FREINETA, ZABAWY KLANZA I INNE SŁUŻĄCE INDYWIDUALIZACJI ZAJĘĆ W MAŁYCH GRUPACH
  • NAUKĘ DWÓCH JĘZYKÓW OBCYCH - ANGIELSKI I NIEMIECKI (ANGLISTA. GERMANISTA)
  • ZAJĘCIA ZWIĘKSZAJĄCE KOMPETENCJE MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE - EKSPERYMENT DZIECIĘCY
  • ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE W ZAKRESIE TECHNIK PLASTYCZNYCH
  • STAŁA (ETATOWĄ), WYSOKO WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ PEDAGOGICZNĄ
  • SPECJALISTYCZNE ZAJĘCIA WARSZTATOWE POZA PLACÓWKĄ ( MUZEA, BIBLIOTEKI, TEATRY)

 

ZAPISY POD NUMEREM 54-236-95-55 w godzinach od 8.00- 15.00 lub osobiście po uprzednim umówieniu w sekretariacie szkoły.