Rządowy program Laboratoria Przyszłości ma na celu rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży.

Szczególny nacisk położono na kształtowanie kompetencji przyszłości w ramach doświadczeń STEAM - nauka , technologia, inżynieria i matematyka.

Prywatna Szkoła Podstawowa ZE "Wiedza" podobnie jak ogromna część polskich szkół przystąpiła  w tym roku do programu Laboratoria Przyszłości.

Już od września  w szkole działa Kółko robotyczne, Kółko informatyczne oraz Kółko dziennikarskie gdzie jest  najbardziej wykorzystywany sprzęt i pomoce

zakupione w ramach programu.

Stosownie do ilości uczniów w szkole placówka otrzymała wsparcie w wysokości 30000 zł na zakup wyposażenia obowiązkowego m.in. drukarka 3D z

akcesoriami, mikrokontrolery z czujkami i akcesoriami, sprzęt audio i video oraz w zakresie wyposażenia dodatkowego pomoce związane z realizacją zajęć przyrody,

biologii, chemii i fizyki.