OFERTA DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 - DZIECI 5 I 6 LETNIE

W roku szkolnym 2022/2023 dla dzieci podejmujących roczne przygotowanie przedszkolne w naszej placówce oferujemy:

 • OPIEKĘ ŚWIETLICOWĄ W GODZINACH OD 7.00 DO 17.00
 • INDYWIDUALNĄ TERAPIĘ PEDAGOGICZNĄ I LOGOPEDYCZNĄ DLA KAŻDEGO DZIECKA WEDŁUG ZALECEŃ
 • ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PRZYGOTOWUJĄCE DZIECI DO DALSZEJ NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ
 • NAUCZANIE I WYCHOWANIE W MAŁYCH GRUPACH ZAPEWNIAJĄCE INDYWIDUALNA PRACĘ Z KAŻDYM DZIECKIEM
 • ZWIĘKSZONY WYMIAR ZAJĘĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - WYKORZYSTYWANIE ZALET PEDAGOGIKI M.MONTESSORI, TECHNIK C.FREINETA, ZABAWY KLANZA I INNE SŁUŻĄCE INDYWIDUALIZACJI ZAJĘĆ W MAŁYCH GRUPACH
 • NAUKĘ DWÓCH JĘZYKÓW OBCYCH - ANGIELSKI I NIEMIECKI (ANGLISTA,GERMANISTA)
 • ZAJĘCIA ZWIĘKSZAJĄCE KOMPETENCJE MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE - EKSPERYMENT DZIECIĘCY
 • ZAJĘCIA ZWIĘKSZAJĄCE KOMPETENCJE INFORMATYCZNE - ELEMENTY PROGRAMOWANIA I ROBOTYKI, OZOBOTY
 • ZAJĘCIA PLASTYCZNE W ZAKRESIE TECHNIK PLASTYCZNYCH USPRAWNIAJĄCE MOTORYKĘ
 • STAŁĄ (ETATOWĄ), WYSOKO WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ PEDAGOGICZNĄ 
 • SPECJALISTYCZNE ZAJĘCIA WARSZTATOWE POZA PLACÓWKĄ (MUZEA, BIBLIOTEKI, TEATRY)
 • MOŻLIWOŚĆ DOWOZU DO I ZE SZKOŁY

 

ZAPISY POD NUMEREM 54 - 236 - 95- 55 w godzinach od 8.00 - 15.00 lub osobiście po uprzednim umówieniu ( w podwyższonym rygorze sanitarnym) w sekretariacie szkoły.