Miło na poinformować o znaczących lokatach  uczniów klasy ósmej  Miłosza Sokoła i Jakuba Olacha w tegorocznej edycji konkursów przedmiotowych Kuratora Oświaty w Bydgoszczy.

Miłosz Sokół  z podwójnym sukcesem,  zdobył tytuł finalisty  na szczeblu wojewódzkim w Konkursie Kuratoryjnym z matematyki oraz sięgnął po puchar  Laureata Konkursu przedmiotowego z języka polskiego.  

Tytuł Laureata Konkursu z języka polskiego zdobył również Jakub Olach. Obydwaj uczniowie będą zwolnieni z pisania części egzaminu w zakresie języka polskiego, otrzymują 100 % wynik z testu oraz kończą szkołę z celującymi ocenami z języka polskiego oraz matematyki.

Serdecznie gratulujemy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom prowadzącym , dziękujemy za poniesiony wysiłek w dotarciu na szczyt lokat i życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych. 

Nauczycielem prowadzącym z  języka polskiego jest Pan Andrzej Machura , nauczycielem prowadzącym z  matematyki Pan Jarosław Wysocki.