ZESPÓŁ EDUKACJI "WIEDZA" we Włocławku ogłasza nabór dzieci do klasy pierwszej Prywatnej Szkoły Podstawowej na rok 2021/2022

SZKOŁA ZAPEWNIA:

 • OPIEKĘ ŚWIETLICOWĄ W GODZINACH OD 7.00 DO 17.00 W RAMACH CZESNEGO
 • STAŁY ROZKŁAD ZAJĘĆ, BEZPIECZEŃSTWO I PRZYJAZNA ATMOSFERĘ
 • WYSOKO WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ PEDAGOGICZNA Z DOŚWIADCZENIEM I DODATKOWYMI SPECJALIZACJAMI
 • NAUKĘ 2 JĘZYKÓW OBCYCH JUŻ OD PRZEDSZKOLA, W KLASACH I-III DODATKOWA GODZINA KONWERSACJI JĘZYKOWYCH
 • ROZSZERZONY PLAN NAUCZANIA WE WSZYSTKICH KLASACH 
 • WYSOKI STOPIEŃ INDYWIDUALIZACJI NA ZAJĘCIACH W MAŁO LICZNYCH ODDZIAŁACH
 • ZAJĘCIA KOMPUTEROWE, ROBOTYKA, PROGRAMOWANIE, KODOWANIE
 • OPIEKĘ PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNĄ DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW  POPRZEZ: KOŁA ZAINTERESOWAŃ, ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE,ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE,ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE,GIMNASTYKĘ KOREKCYJNĄ,BASEN, SZACHY I TAŃCE W RAMACH CZESNEGO
 • WSPOMAGANIE EDUKACJI MATEMATYCZNO -PRZYRODNIECZEJ POPRZEZ LEKCJE EKSPERYMENTU SZKOLNEGO I PODSTAW GRY W SZACHY
 • BEZPŁATNE PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA W RAMACH DOTACJI
 • MOŻLIWOŚĆ DOWOZU DO I ZE SZKOŁY

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny 54 236-95-55 (sekretariat, dyrektor) lub ososbiscie po uprzednim umówieniu spotkania ( w podwyższonym reżimie sanitarnym) w siedzibie szkoły codziennie w godz.8.30 - 14.00