Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego uczniowie klas I-III powracają od 18 stycznia 2021 r. do nauczania stacjonarnego w podwyższonym reżimie sanitarnym. 

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

Szczegółowe wytyczne są dostępne na stronie MEN pod linkiem www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3  . Prosimy rodziców o zapoznanie się z tym materiałem. 

Uczniowie klas IV-VIII będą kontynuowali nauczanie zdalne zgodnie z dotychczasowym planem tygodniowym.