Decyzją Ministra Edukacji i Nauki  przyjęto nowe rozwiązanie dotyczące ferii zimowych. Ma to na celu istotne zmniejszenie mobilności uczniów i ich rodzin w następnych kilkunastu tygodniach. To działanie, dzięki któremu będzie można znacząco wpłynąć na rozprzestrzenianie się  COVID-19.

TERMIN FERII ZIMOWYCH DLA UCZNIÓW  Z CAŁEGO KRAJU    4-17 STYCZNIA 2021 R.

Rozporządzenie MEiN z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19