Kalendarz wprowadzanych zmian przez MEN.

  1. Od dnia 19 października 2020 r. ogranicza się w całości funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych w powiatach znajdujących się w obszarze czerwonym oraz ogranicza się w części funkcjonowanie szkół ponadpodstawowych w obszarze żółtym o których mowa w przepisach. Rozporządzenie MEN z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  2. 23 października 2020 r. w całym kraju wprowadzono tzw.czerwoną strefę.
  3. Zawieszenie nauczania stacjonarnego na dwa tygodnie. Od 24 października do 8 listopada ograniczenie funkcjonowania szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w zakresie klas IV-VIII i szkół ponadpodstawowych. Nauka dla dzieci w przedszkolach i uczniów klas I- III pozostaje bez zmian. Rozporządzenie MEiN z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  4. Wprowadzenie nauczania zdalnego dla klas I-III i przedłużenie zawieszenia zajęć stacjonarnych dla klas IV-VIII. Od poniedziałku 9 listopada 2020 r.  zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużono zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Nauka dla dzieci w oddziale przedszkolnym pozostaje bez zmian.
  5. Kolejne zmiany w terminach zdalnego nauczania. Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. Uczniowie klas I-III i IV-VIII kontynuują zdalne nauczanie. Nauka dla dzieci z oddziału przedszkolnego bez zmian. Rozporządzenie MEiN z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19