Tegoroczni absolwenci naszej szkoły mają powody do zadowolenia. Uzyskali najwyższe we Włocławku wyniki z egzaminu ósmoklasisty. 

Poniżej przedstawiamy zestawienie:

                                  Polska                           miasto Włocławek                           Szkoła ZE "WIEDZA"

Język polski                 59 %                                 53,86%                                         72,2%

Matematyka                46%                                   42,49 %                                        61,3%

Język angielski            54%                                   52,21%                                         85,1 %

Serdecznie gratulujemy uczniom, nauczycielom, rodzicom i życzymy osiągnięć w kolejnym etapie edukacji.