OFERTA DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 - DZIECI 5 I 6 LETNIE

 

W roku szkolnym 2020/2021 dla dzieci podejmujących roczne przygotowanie przedszkolne w naszej placówce oferujemy:

  • OPIEKĘ W GODZINACH OD 7.00 DO 17.00
  • INDYWIDUALNĄ TERAPIĘ PEDAGOGICZNĄ I LOGOPEDYCZNĄ DLA KAŻDEGO DZIECKA WEDŁUG ZALECEŃ
  • ZWIĘKSZONY WYMIAR ZAJĘĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - WYKORZYSTYWANIE ZALET PEDAGOGIKI M.MONTESSORI, TECHNIK C.FREINETA, ZABAWY KLANZA I INNE SŁUŻĄCE INDYWIDUALIZACJI ZAJĘĆ W MAŁYCH GRUPACH
  • NAUKĘ DWÓCH JĘZYKÓW OBCYCH - ANGIELSKI I NIEMIECKI( ANGLISTA, GERMANISTA)
  • ZAJĘCIA ZWIĘKSZAJĄCE KOMPETENCJE MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE - EKSPERYMENT DZIECIĘCY
  • ZAJĘCIA ZWIĘKSZAJĄCE KOMPETENCJE INFORMATYCZNE - ELEMENTY PROGRAMOWANIA I ROBOTYKI
  • ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE W ZAKRESIE TECHNIK PLASTYCZNYCH
  • SPECJALISTYCZNE ZAJĘCIA WARSZTATOWE POZA PLACÓWKĄ (MUZEA,BIBLIOTEKI, TEATRY)

ZAPISY POD NUMEREM 54-236-95-55 w godzinach od 8.00 - 15.00 lub osobiście w sekretariacie szkoły.

Siedziba szkoły: Włocławek ul.Słowackiego 4a