Informujemy, że zebrania organizacyjne z rodzicami uczniów odbędą się w dniu 29 sierpnia 2019 roku w:

 - Klasy OP i I-III godzina 16.00

- Klasy IV- VIII - godzina 17.00 

Zapraszamy serdecznie - zarząd Zespołu Edukacji i dyrektor szkoły.

OFERTA DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 – DZIECI 5 I 6 LETNIE

W roku szkolnym 2019/2020  dla dzieci podejmujących roczne przygotowanie  przedszkolne w naszej placówce oferujemy:

  OPIEKĘ W GODZINACH OD 7.00 DO 17.00,

   MAŁE GRUPY (DO 12 OSÓB) ZAPEWNIAJĄCE INDYWIDUALNĄ PRACĘ Z DZIECKIEM,

   ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DZIECI DO DALSZEJ NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ,

   INDYWIDUALNĄ TERAPIĘ PEDAGOGICZNĄ I LOGOPEDYCZNĄ DLA KAŻDEGO DZIECKA WG ZALECEŃ,

   ZAJĘCIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO WYKORZYSTUJĄCE ZALETY RÓŻNYCH TECHNIK PEDAGOGICZNYCH  m.in. PEDAGOGIKI M.MONTESSORI, TECHNIK C.FREINETA, ZABAWY KLANZA I INNE,

   NAUKĘ DWÓCH JĘZYKÓW OBCYCH – ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO (ANGLISTA, GERMANISTA),

   STAŁĄ (ETATOWĄ), WYSOKO WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ PEDAGOGICZNĄ,

   ZAJĘCIA ZWIĘKSZAJĄCE KOMPETENCJE MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE – EKSPERYMENT DZIECIĘCY,

   ZAJĘCIA ZWIĘKSZAJĄCE KOMPETENCJE INFORMATYCZNE- ELEMENTY PROGRAMOWANIA I ROBOTYKI,KODOWANIE

   SPECJALISTYCZNE ZAJĘCIA WARSZTATOWE POZA PLACÓWKĄ (MUZEA, BIBLIOTEKI, TEATRY),

 

 Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny 54 236-95-55 (sekretariat, dyrektor) lub osobiście w siedzibie szkoły codziennie w godz.8.30-14.00

 

ZESPÓŁ EDUKACJI "WIEDZA" we Włocławku ogłasza nabór dzieci do  klasy pierwszej Prywatnej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2019/20.

SZKOŁA ZAPEWNIA:

⦁ OPIEKĘ ŚWIETLICOWĄ W GODZINACH OD 7.00 DO 17.00 W RAMACH CZESNEGO

⦁ STAŁY ROZKŁAD ZAJĘĆ, BEZPIECZEŃSTWO I PRZYJAZNĄ ATMOSFERĘ

⦁ WYSOKO WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ PEDAGOGICZNĄ Z DOŚWIADCZENIEM I DODATKOWYMI SPECJALNOŚCIAMI

⦁ NAUKĘ 2 JĘZYKÓW OBCYCH JUŻ OD PRZEDSZKOLA, W KLASACH I-III DODATKOWA GODZINA KONWERSACJI JĘZYKOWYCH

⦁ ROZSZERZONY PLAN NAUCZANIA WE WSZYSTKICH KLASACH

⦁ WYSOKI STOPIEŃ INDYWIDUALIZACJI NA ZAJĘCIACH W MAŁO LICZNYCH ODDZIAŁACH

⦁ ZAJĘCIA KOMPUTEROWE, ROBOTYKA, PROGRAMOWANIE, KODOWANIE

⦁ OPIEKĘ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW POPRZEZ: KOŁA ZAINTERESOWAŃ, ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE, ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE, ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE, WARSZTATY Z PASJĄ, BASEN, SZACHY, BRYDŻ  I TAŃCE W RAMACH CZESNEGO

⦁ WSPOMAGANIE EDUKACJI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ KLAS I-III POPRZEZ LEKCJE EKSPERYMENTU SZKOLNEGO I PODSTAW GRY W SZACHY 

⦁ AUTONOMIĘ NAUCZYCIELI W REALIZACJI TREŚCI PONADPROGRAMOWYCH

⦁ BEZPŁATNE PODRĘCZNIKI W RAMACH DOTACJI

⦁ MOŻLIWOŚĆ DOWOZU DO I ZE SZKOŁY.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny 54 236-95-55 ( sekretariat, dyrektor) lub osobiście w siedzibie szkoły codziennie w godz.8.30-14.00

 

Podkategorie