Zakończyła się tegoroczna edycja konkursów przedmiotowych Kuratora Oświaty i innych przedmiotowych pod patronatem KO. Nasi uczniowie ze szkoły podstawowej i gimnazjum mogą się pochwalić tytułami Laureatów, które zwalniają ich z pisania części sprawdzianu i różnych zakresów z egzaminu gimnazjalnego oraz tytułami Finalistów szczebla wojewódzkiego.

Wśród najlepszych znaleźli się

  • Magdalena Kudeł kl.VI – Laureat konkursu KO z j.polskiego i Finalista konkursu KO z j.angielskiego
  • Filip Mosakowski kl.VI- Finalista konkursu KO z przyrody i Finalista konkursu wojewódzkiego z historii
  • Aleksandra Kujawa kl.VI – Finalista Konkursu KO z polskiego
  • Grzegorz Zaleski kl.III gimnazjum - Laureat konkursu KO z matematyki, Laureat konkursu KO z fizyki, Finalista konkursu KO z j.angielskiego, Finalista Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Krzysztof Kwaśniewski kl.III gimnazjum – Laureat konkursu KO z matematyki, Laureat konkursu KO z fizyki
  • Jakub Jędrzejczak kl.III gimnazjum – Laureat konkursu KO z j.polskiego, Finalista konkursu KO z geografii, Finalista konkursu KO z matematyki, Finalista konkursu KO z historii
  • Maria Kowalska kl.II gimnazjum – Laureat konkursu KO z j.niemieckiego.


Wszystkim Laureatom i Finalistom gratulujemy osiągniętego wyniku, dziękujemy za godne reprezentowanie szkoły i życzymy dalszych sukcesów.