Rewelacyjne  wyniki gimnazjalistów z egzaminu gimnazjalnego 2017 !!!
We wszystkich zakresach uzyskaliśmy najwyższy  poziom z możliwych, czyli  9 stanin. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła  wyniki  tegorocznego egzaminu gimnazjalnego dla wszystkich szkół w Polsce. Z pierwszych ustaleń wynika, że nadal najsłabiej polscy gimnazjaliści radzą sobie z matematyką 47 %, lepiej opanowali  język polski 69%.


    Na tle tych średnich krajowych wyniki naszych gimnazjalistów są imponujące:


1.    GH-P ( język polski)             91,4 %                          Polska 69%
2.    GH-H ( historia i WOS)       89,4 %                            Polska 59%
3.    GM-M ( matematyka)        86,2 %                           Polska 47%
4.    GM-P ( przedm.przyr.)      79,4 %                            Polska 52%
5.    GA-P ( j.ang.podstawa)     95,3 %                            Polska 67%
6.    GA-R (j.ang.rozszerz.)        84,5 %                             Polska 49%
7.    GN-P(j.niem.podstawa)     100 %                              Polska 54%
8.    GN-R (j.niem.rozszerz.)      100 %                             Polska 41%


Gratulujemy i dziękujemy uczniom, nauczycielom oraz  rodzicom świetnych wyników i życzymy dalszych sukcesów w wybranych placówkach oświatowych.