Z przyjemnością informujemy, że  Marysia Kowalska z klasy III Gimnazjum po raz drugi z kolei zdobyła tytuł Laureata Konkursu Kuratora Oświaty z języka niemieckiego. Uczennica będzie zwolniona  z pisania egzaminu gimnazjalnego w części językowej. Marysi i opiekunowi p.Monice Esce-Kaszubowskiej serdecznie gratulujemy.
    Sukces na szczeblu wojewódzkim odniósł Igor Rode uczeń klasy VI SP, który jest finalistą wojewódzkiego Konkursu Historycznego pod patronatem KO. Gratulujemy Igorowi i opiekunowi p.Tamarze Kowalczyk.