Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła  wyniki  tegorocznego egzaminu gimnazjalnego dla wszystkich szkół w Polsce. Z pierwszych ustaleń wynika, że najsłabiej polscy gimnazjaliści radzą sobie z matematyką 46 %, lepiej opanowali  język polski 67%. Na tle tych średnich krajowych wyniki naszych gimnazjalistów są imponujące:

 

1. GH-P ( język polski)      81,6 % Polska 67%
2. GH-H ( historia)            72,9% Polska 56%
3. GM-M ( matematyka)    74,4 % Polska 46%
4. GM-P ( przedm.przyr.)   67,9 % Polska 49%
5. GA-P ( j.ang.podstawa) 93,2 % Polska 61%
6. GA-R (j.ang.rozszerz.)   90,6% Polska 42 %
7. GN-P,R (j.niem.podst.rozsz.) 100,0% Polska 58%


Gratulujemy i dziękujemy uczniom, nauczycielom oraz  rodzicom świetnych wyników i życzymy dalszych sukcesów w wybranych placówkach oświatowych.