Maciej Kozłowski - uczeń klasy II Prywatnego Gimnazjum Z.E. ,,Wiedza"- zajął III miejsce w VI Powiatowym Konkursie filozoficznym ,,Filozofiada", zorganizowanym przez Gimnazjum nr 4 im.ONZ. Gala wręczenia nagród odbyła się w Muzeum Diecezjalnym we Włocławku. Uświetnił ją występ artystyczny oraz wesoły i ciekawy wykład o filozofii przedstawicieli Wydziału Filozoficznego UMK w Toruniu.